Monday, December 17, 2018

Let all mortal flesh be silent (Σιγησάτω πᾶσα σάρξ): Byzantine Chant and Its Spirituality

f:id:Kinuko:20181218020122p:plain
He only is my rock. Psalm 61:2a (LXX), Meteora Monasteries source
Greek

Σιγησάτω πσα σάρξ βροτεία
κα στήτω μετ φόβου κα τρόμου,
κα μηδν γήινον ν αυτ λογιζέσθω·
γρ Βασιλες τν βασιλευόντων
κα Κύριος τν κυριευόντων,
προσέρχεται σφαγιασθναι
κα δοθναι ες βρσιν τος πιστος·
προηγονται δ τούτου ο χορο τν γγέλων
μετ πάσης ρχς κα ξουσίας, τ
πολυόμματα Χερουβείμ,
κα τ ξαπτέρυγα Σεραφεμ
τς ψεις καλύπτοντα,
κα βοντα τν μνον:
Αλληλούïα.

English


Let all mortal flesh be silent,

and stand with fear and terror;
and let it ponder nothing earthly-minded;
For the King of kings,
and the Lord of lords,
comes forth to be slaughtered
and given to the faithful as heavenly feast.
The hosts of Angels precede Him;
the Principalities and the Authorities;
the many-eyed Cherubim
and the six-winged Seraphim,
veiling their faces, and crying the hymn:
Alleluia

f:id:Kinuko:20181218022315p:plain
Immutability of God and Eschatological hope, picture

A Cleansing of the Church (by Michael Voris, S.T.B)


Image result for st pius x quotes modernism


Michael Voris, Darken by the Smoke of Satan (source)

If there is ever going to be a cleansing of the Church, her much longed-for restoration, there is one simple fact that needs to be understood.

In her human agency, the institution, the man part of the Church, it operates as an international organized crime syndicate that has access to enormous amounts of money from multiple sources, flies under the cover of being "religious" and under that cover has been unexamined and unchecked for the past half-century. Now there it is. Pope Paul VI didn't realize the half of it when he said back in 1972 that the smoke of Satan has entered. The smoke of Satan has almost completely engulfed the entire sanctuary, and if you love the Church, you will do something about it.

Since the news about McCarrick broke back in June, life has completely been turned upside down here at Church Militant. We are now constantly on the phones and in private meetings exchanging notes and intel with state and federal prosecutors and investigators and clergy and insiders poring in loads of info. To a man, they all are coming to the realization that this evil monster that has seized operational control of the Church is far-flung and motivated by sexual and financial corruption on a scale that staggers even these veterans.

It's so big, so grandiose, so enormous, that they can't even get their brains around it, let alone figure out which legal avenues to pursue — cut in short, the deeper they dig, the deeper the hole becomes.

The Dark Side has taken over the day-to-day function of the Church, and it's been this way for a very long time now.

Sometimes it becomes manifest in the homoclergy scandal and the resulting bankruptcies and billions in payout and hush money — not to mention the cover-up and deceit, the uppermost weapon of the Father of Lies, who too many clergy serve.

All of that, of course, has raised this to a whole new level of exposure and brought in the federal and state investigations, some of which we here at Church Militant are being brought in on.

There is also massive beyond imagining financial corruption, hiding of assets, collecting of billions of dollars in archdiocesan fund-raising campaigns across the nation. And those are just a couple of the evils on a natural level.
On a supernatural level, it's far worse. Saint Paul said when one part of the body is hurting, all the other members hurt as well.

In the Universal Church — the Catholic Church — present in every nation, Satan has brought about such a moral rot, a loss of supernatural faith among huge numbers of leaders, that the entire worldwide Church is suffering immensely
The loss of faith, the homosexual predation of not just minors, but also adult males, the lies, the deceit, the cover-up, the lack of transparency, the authoritarian approach, the unaccountability and most sickening of all, what the faithful cry to Heaven for justice for — all of it wrapped up in a cloak of religiosity and spirituality.

The Faith has been devastated around the world with phony catechesis, false ecumenism, a near destruction of the liturgy and sacramental as well as devotional life — an entire gutting of what it even means to be Catholic.
We don't know if this is the Great Apostasy that Heaven warned about through the saints and Scripture, but if this isn't it, we'd sure hate to contemplate what it would look like.

There is a corrupt, organized criminal syndicate running the Church, putting itself in place for decades now, a criminal syndicate that would make the mafia blush with shame.

It's high time that faithful Catholics wake up to this — the laity — and begin to affect change.

Leaders must be confronted. Their bad and sometimes evil actions and decisions must be challenged openly, in public. They must be directly reminded that their first and only duty is the care and salvation of souls.

They must become transparent and they must be held to account for bad priest appointments — looking the other way with the homoclergy in their diocese who are corrupting souls, and sometimes even bodies, of innocent victims.

You priests out there, why were you ordained in the first place? Stand up and fight. What happens to you will happen to you, but you will gain Heaven.
You seminarians, realize that if and when you get ordained, your first duty will be to push back against all of this in no uncertain terms, and likewise, whatever happens, happens. You will secure your salvation. We laity must support them in this — with our prayers obviously, but also how we direct our money.

Satan has built up an empire within the Church, and it is showing itself now as far more formidable and corrupting than anyone at first could have imagined — now it's all coming clear.

2018 has been the year of discovery. 2019 will be the year of action.

Sunday, December 16, 2018

Why Women Cannot Be Priests by Fr. Dwight Longenecker


Why Women Cannot Be Priests by Fr. Dwight Longenecker, 2012

Image may contain: 1 person, indoor
source

G.K.Chesterton said, “Every argument is a theological argument.” Therefore we must be aware, in the argument for women’s ordination (and indeed in every argument) what forms of argumentation are being made, and where the essential truths lie for Catholics.

Those who argue for women’s ordination usually do so using three forms of argumentation: 1. Utilitarianism 2. Sentimentalism  3. Civil Rights. The utilitarian argument goes like this: “Jane can do the job just as well–and better than a man. She has a degree in theology. She’s a great preacher. She is a sensitive pastor and a good servant of the Lord. Women have shown that they can do any job as well as a man. We need good priests. These women would be great priests.

The sentimental argument goes like this, “Sally is such a nice person. She is so loving and funny and kind and good. How can you be so cruel and unkind not to let her be a priest! It is so unfair and so hurtful. Sally’s mother was a pillar of the church and she’s such a good Christian woman. How can you hurt her like this? Don’t you know what pain you’re causing?”

The civil rights argument is simple: “Women and men are equal. You’re discriminating against women by denying them. By denying them ordination you’re treating them as second class citizens.”

These argument can be part of the greater discussion, but they don’t have much weight in the Catholic Church, because the Catholic Church works from a different premise to start with. We begin with theology and the truth of the theology governs all other decisions. Practical and sentimental and civil rights questions–while important in civil society– are very low in priority when making decisions within the Catholic Church.

The Catholic argument in favor of reserving the priesthood to men begins with the creation of man and woman. Man and woman were both created co-equal in the sight of God–both created in his image. Adam and Eve show us therefore the equality of the sexes, but also their complementarity. Adam and Eve are used by Jesus Christ and St Paul and unbroken Christian tradition to reflect the profound aspect of sexuality within the human condition.

We are not simply a-sexual human beings. We are not identical. Our humanity is intrinsically tied up with being male or female. This sexual identity has to do not only with who we are, but who we are meant to be. Our human identity (and therefore our being male or female) has to do with our eternal destiny. Our sexuality is not a mistake or an accident or an insignificant detail.

Furthermore, Adam and Eve picture for us the proper and natural relationship between the sexes. God commands them to “be fruitful and multiply” therefore they also picture the ideal of marriage. Man and woman are created for one another, and they are fulfilled as men and women through the sacrament of marriage. This is the way they find their destiny. This is the way they find their salvation. This is the way they find out what it really means to be human.

A man, therefore is most fully a man when he is a husband and father. A woman is most fully a woman when she is a wife and mother. This is the natural-supernatural condition, and this relationship of love which brings new life is at the heart of the created order and at the heart of human existence and life and it is also the foundation of the church and the foundation of human society.

This understanding of man and woman is crucial to the greater discussion of women’s ordination. If this is the case, then we are considering how the economy of salvation works through the mystery of human sexuality. We see this in the relationship between Jesus Christ and his mother. 

Annunciation (detail) by ANGELICO, Fra #art

St Paul says in I Corinthians 11,  “in the Lord woman is not independent of man, nor is man independent of woman.  For as woman came from man, so also man is born of woman.” The New Testament and the history of Catholic spirituality show that the Blessed Virgin shared intimately with the actions of redemption that her Son undertook. “A sword pierced her own heart also.”

Just as the first Adam and the first Eve show us what it means to be human and therefore what it means to be man and woman, so the second Adam and second Eve show us how to be redeemed human beings–therefore redeemed men and redeemed women. The Blessed Virgin Mary shares in Christ’s redemptive work as a co-Redeemer, but she does so as a woman and fully as a woman. She does so as a mother, and fully as a mother. Christ, the great high priest does so as a man, and in his case fully as a man as a Son. The sexuality of both are not accidental, but a crucial part of who they are and the way the effect salvation.

This lead us therefore, to the role of the priest within the liturgy. The priest is alter Christus. He plays the part of Christ and Christ works through the priest in the action of the Eucharistic sacrifice. 

Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X - FSSPX - SSPX - La Porte Latine - Catholiques de Tradition - Mgr Lefebvre - Mgr Fellay - Reportage sur la procession des reliques de Saint Joseph à Joinville
source

As a man his sexuality matters because he brings to this action of redemption the fact that he is not only a human, but like Christ, he is a man. Women participate in the redemptive sacrifice as did the Blessed Virgin–as women and as mothers. For a woman to be a priest is therefore as impossible as it would be for a man to be a mother.

I fully understand and accept that this teaching may be offensive to some and incomprehensible to others. I also fully understand that not all women are mothers. Nevertheless, this is the basic theological model which the church in her history and teaching supports and promotes as the essential structure for human life, faith and the plan of salvation.

When we play about with these core truths that come to us from the natural order we do so at our peril, for they were put there by the creator himself for our good and the good of the whole human race. How do we “play about with these core truths”? Our whole society is at war with these core truths: all the sexual sins violate these core truths for they violate marriage and the foundation of the family.

Women’s ordination is part of the same assault, and this is why we will continue to resist it–because it is not just about whether Jane would be a good preacher or it hurts Sally’s feelings not to be ordained or because it’s “not fair.”

It’s all much bigger than that–so much bigger, and so much part of the given-ness of the created order and the divine economy of salvation that the church herself cannot ordain women as priests–even if we want to. So the Catholic teaching is clear: “The Church does not have the authority to ordain women as priests.”

-end-

UPDATE: I realize that my words about a man being fully a man when he is a husband and father and a woman being fully a woman when a wife and mother excludes consecrated celibates and single people. I plan to write on this further question tomorrow. Stay tuned in!

Saturday, December 15, 2018

"We must now break silence." St. Pius X

Related imageJude 1:3-13
3 Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you, and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints.

4 For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God, and our Lord Jesus Christ.
5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

6 And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day.

7 Even as Sodom and Gomorrha, and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication, and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire.
8 Likewise also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities.

9 Yet Michael the archangel, when contending with the devil he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, The Lord rebuke thee.

10 But these speak evil of those things which they know not: but what they know naturally, as brute beasts, in those things they corrupt themselves.

11 Woe unto them! for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Core.12 These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear: clouds they are without water, carried about of winds; trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the roots;

13 Raging waves of the sea, foaming out their own shame; wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness for ever.

Friday, December 14, 2018

Gothic chant - École de Notre-Dame: Benedicta et Venerabilis

St Michaelâs Mount, Cornwall #StainedGlassCathedral
sourceBenedicta et venerabilis es, Virgo Maria: 
quae sine tactu pudoris inventa es Mater salvatoris.

Virgo Dei Genitrix, quem totus non capit orbis, 
in tua se clausit viscera factus homo.


Gothic chant of the early Organum Era. (School of Notre-Dame)

Title: "Benedicta et Venerabilis" - Gradual for Two Voices
Service: Mass for the Nativity of the Virgin.

Wednesday, December 12, 2018

The New World Order Pope and Building the Resistance Movement


an insightful lecture by Ms. Elizabeth Yore, a lawyer

---------------------------------------------

Excerpts from the Catholic World Report (source)

German sociologist Gabriele Kuby has been warning the public about threats to society and dangers to the Catholic Faith for years. She has warned of the excesses of the cultural revolution of 1968, offered a critique of the ideology of feminism, and warned of the destructive effects of the sexual revolution. But what makes her especially qualified to speak about such matters is that she herself was a revolutionary soixante–huitard before converting to the Catholic Faith in 1997.

Born in Konstanz, Germany, in 1944, Kuby studied sociology in Berlin and completed her Master’s degree in Konstanz under Ralf Dahrendorf in the late 1960s. For several decades before her conversion, she dabbled in esoteric material and worked as a translator and interpreter. Her first book, Mein Weg zu Maria—Von der Kraft lebendigen Glaubens (My Way to Maria—by the Power of the Living Faith), published by Bertelsmann Verlag in 1998, is a diary of her encounter with Christ and her life-changing conversion.

Since then she has published ten other books about faith and spirituality, the 1968 cultural revolution, feminism, gender and sexuality, and how to find hope through a reaffirmation of Christian values.

Kuby is a frequent lecturer in Germany and around Europe, and has written for numerous print and on-line publications in Europe, including the Die Tagespost in Germany, Vatican Magazin in Germany, and www.kath.net. She has also been a guest on talk shows aired by German public service broadcasters ARD and ZDF, as well as global television network EWTN.

In 2012, Kuby’s latest book, Die globale sexuelle Revolution: Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit (The Global Sexual Revolution: Destruction of Freedom in the Name of Freedom), was published by Fe-Medienverlag in 2012. Recently, she spoke with Catholic World Report about her book, her work, and today’s dangerous challenges to the Faith.


Image result for gabriele kuby

CWR: What has most influenced your intellectual development?

Gabriele Kuby: My lifelong search for truth. My father, Erich Kuby, was a left-wing writer and journalist. That set me on the path of the 1968 student rebellion and eventually led to the study of sociology in West Berlin. But to me, neither Communism nor feminism, nor the sexual revolution, was convincing—especially given the gap between human reality and the ideals proclaimed by these groups. So I soon moved on.

After a direct experience of God in 1973, I began to search for God on paths where you can’t find Him: esoterics and psychology. For twenty years I worked as a translator in these fields. And I moved through the ideological currents of our time—which made it very difficult to walk through the door of the Church and discover the treasures she offers. But eventually, in 1997, I did. Since then, I have been writing books on spiritual matters and socio-political issues.

CWR: Last September, you published The Global Sexual Revolution: Destruction of Freedom in the Name of Freedom.Why did you write this book? What has been the response?

f:id:Kinuko:20181212151005p:plain

Gabriele Kuby: After my conversion, it became increasingly clear to me that the deregulation of sexual norms is at the front lines of today’s cultural war. So, in 2006, I published my first book on the topic: Gender Revolution: Relativism in Action. This was, in fact, one of the first books to shed light on a hidden agenda.

As I continued to watch developments in our society, I felt a need to show the whole picture. This is what I have tried to do in The Global Sexual Revolution.

The book has had three editions within a few months, although the mainstream media have ignored it. In German we have the expression totschweigen, which means “silencing something to death.” But it doesn’t seem to have worked! The book has been published in Poland and Croatia, and will be published in Hungary and Slovakia this autumn. And there are ongoing negotiations with publishers in other countries, too.

On September 31, 2012, I had the privilege of putting the book into the hands of Pope Benedict XVI, who then said to me, “Thank God that you speak and write.” This is a great encouragement!


CWR: What is the main message of the book?

Gabriele Kuby: That the deregulation of sexual norms leads to the destruction of culture. Why? Because, as established in the Universal Declaration of Human Rights of 1948, the family is the basic unit of society—and it needs some basic moral conditions in which to thrive.

But children—brought up today in a hyper-sexualized society in which they themselves are sexualized by the entertainment industry, the media, and mandatory school programs—are increasingly unable to become mature adults that are up to the demands of marriage, and the obligations of responsible fatherhood and motherhood.

Furthermore, such a hyper-sexualized society cannot do without contraception and abortion. And the outcome of all this is the “culture of death,” a term coined by John Paul II.

CWR: Your book is subtitled, The Destruction of Freedom in the Name of Freedom. What do you mean by that?

Gabriele Kuby: In the wake of the dictatorships of the 20th century, and after a few centuries of the philosophical glorification of the individual, the highest value in our time is “freedom.” The deregulation of sexual norms has been “sold” to people as part of this freedom.

But what happens if you do not control and master the sexual drive? You become a slave of that powerful drive—a sex addict who is constantly on the prowl for sexual satisfaction. And as Plato already showed 2,400 years ago, this leads to tyranny.

Of course, this is all a rather complex process. But a simple thought can make it readily apparent: If people live in a culture where they lose sight of self-giving love—and, instead, use each other for sexual satisfaction—they will use others for anything that satisfies their needs. The only limits will be determined by how much power an individual has. And the ensuing social chaos produced by such sexual deregulation eventually calls for ever more control by the state.

CWR: But doesn’t real freedom mean being able to live without any rules, norms, mores, or laws?

Gabriele Kuby: Freedom is, indeed, a fundamental human value. The freedom of the will is one of the essential differences between man and animals. Even God respects our freedom and allows us to destroy ourselves—and our world.

But freedom can only be realized if it is related to truth—the truth of man, the truth of the relationship, the truth of the situation. Jesus says “the truth will set you free” (John 8:32). Freedom depends on people who take responsibility for the consequences of their actions on themselves and on others.

In every society, the achievement and preservation of freedom is a battle that can only be fought by mature human beings—people who have realized an inner freedom within themselves. The idea that “freedom” means the ability to do what we like is adequate for a three-year-old child but not for those beyond that age.

CWR: In Chapter XV, you say: “Man is born an egoist. But he must be taught virtue.” Can you elaborate on this?

Gabriele Kuby: A new-born baby cries when he feels any dissatisfaction; and for a year or two, parents should, as best they can, give the baby the experience of Paradise: immediate and total satisfaction. But very soon, as the child grows up, he leaves that Paradise and has to learn that there are other people around him who also have needs, and that there is good and bad in the world—this, the child knows intrinsically.

This means that the ability to choose good requires self-control—and the ability to renounce small satisfactions in order to achieve a greater aim. Sociologists call this a “deferred gratification pattern.” But it must be learned or taught in children. And more than anything else, children learn from the example of their parents, whatever that example may be. Lucky are those children who learn virtue by the virtuous example of their parents.

CWR: You make extensive references to Aldous Huxley’s 1931 classic, Brave New World. Why?

Image result for brave new world

Gabriele Kuby: It’s amazing to read Huxley’s prophetic work today! In Brave New World, people are produced in bottles; they are collectively conditioned to be “happy” by the media and psycho-pharmaceuticals; children entertain themselves with sex, like everybody else; and everything is controlled by “Ford (Our Lord).”

While Huxley had originally conceived of his utopia 600 years into the future, by 1949 he saw it happening within a century. At that time there was no artificial insemination, no prenatal selection, no surrogate mothers, no genetic manipulation, no “parent 1” and “parent 2.” But it took less than fifty years for all that “progress” to occur!

For Huxley, there was no reason why the new totalitarianism should resemble the old. He was aware that a dictator will give more sexual freedom—the more political and economic freedom is restricted. He knew that the real revolution happens “in the souls and bodies of people.”

CWR: How is it that human beings have gained so many new rights but have also lost so much dignity?

Gabriele Kuby: We have not created ourselves nor can we create life. If we lose awareness that we have received our life from God, and that He has made us in His image and endowed us with an immortal soul, then we lose our dignity. And Man then succumbs to the temptation of “improving” man through genetic manipulation, and by discarding human beings at the beginning and end of life ad libitum.

We protect the copyrights of authors with quite fierce laws. Let us also protect the copyright of God for the creation of man. It could save us from many man-made problems.

CWR: So are we in a crisis–of civilization, of the family, or of belief? Where do its roots lie?

Gabriele Kuby: Sometimes at my talks I ask the audience to raise their hands if they think life for our children will be better, say, thirty years from now. Hardly any hands go up. We have this strange phenomenon in which people feel the crisis we are in, but they largely seem to be blind to the evil that brings it about.

The cultural revolution of 1968 brought many ideas and social movements to their apogee. It attacked the Christian values to which the European culture owes its amazing flourishing—that is, its family-sustaining values, which even the Nazis and the Communists were unable to eradicate completely.

CWR: Can you elaborate on the significance of the 1968 cultural revolution?

Gabriele Kuby: The cultural revolution of 1968, brought about by the well-groomed bourgeois student generation of that time who had nothing to complain about, united three revolutionary impulses. First, young people became enthralled with Communist theory at a time when Berlin was divided by a wall and Russian tanks had rolled into Prague. 

Second, they also followed the call of radical feminist Simone de Beauvoir and others “to get out of the slavery of motherhood” and, above all, propagated—and lived—“sexual liberation.” Finally, there was a philosophical impulse that came from the Frankfurter School, which was made up of people like Theodor Adorno, Max Horkheimer, and Herbert Marcuse.

simone de
Simone de Beauvoir

The poisonous temptation was: If you “liberate” your sexuality—that is, if you tear down all moral restrictions—you can build a society free of repression. For more simple—and hippie—minds, this was condensed into the slogan, “Make love, not war (and take drugs).”

The academically trained generation of 1968 realized that they could not mobilize the masses, least of all the “proletariat,” so they set out to “march through the institutions.” And this actually brought them into eventual positions of power in politics, media, the universities, and the judiciary.

1968 Cultural Revolution in Germany

The goals of 1968 are now being realized through institutions like the United Nations and the European Union, and through left-wing—and even some “conservative”—governments, in unison with the powerful support of the mainstream media.

CWR: The Brussels-based analyst Marguerite Peeters has also written about the globalization of this revolution. How is this happening?

Gabriele Kuby: Marguerite A. Peeters’ 2007 book The Globalization of the Western Cultural Revolution was an eye-opener to me. I focus on the core of this revolution, which involves the deregulation of the moral norms of sexuality.

This global sexual revolution is now being carried out by power elites. These include international organizations like the United Nations and the European Union, with their web of inscrutable sub-organizations; global corporations like Amazon, Google, and Microsoft; the big foundations like Rockefeller and Guggenheim; extremely rich individuals like Bill and Melinda Gates, Ted Turner, Georges Soros, and Warren Buffett; and non-governmental organizations like the International Planned Parenthood Federation and the International Lesbian and Gay Association.

All of these actors operate at the highest levels of power with huge financial resources. And they all share one interest: to reduce population growth on this planet. Abortion, contraception, the LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) agenda, the destruction of the family—all serve this one aim.

However, this doesn’t satisfactorily explain why, for example, an ideologue like American theorist Judith Butler—who wants to destroy the identity of man and woman in order to undermine society through a political strategy of “gender mainstreaming”—is considered a philosopher laureate by these elites. But it perhaps does suggest a hidden agenda of the new world order.

Related image
Judith Butler

CWR: What exactly is “gender mainstreaming”?

Gabriele Kuby: The term “gender” was introduced into official documents at the UN’s International Conference on Population and Development in 1994 held in Cairo, Egypt, and at the Fourth World Conference on Women in 1995 held in Beijing, China. The idea was to create the linguistic vehicle for a new ideology. “Gender” was to replace the term “sex” in the sense of referring to the binary sexual order of man and woman. Then radical feminist ideas and the LGBT agenda united and gave birth to the idea of “gender mainstreaming.”

The term “gender” implies that a person’s sexual identity need not necessarily be identical to that person’s biological sex. It breaks down the binary male-female sexual nature of human beings.

This dissolution of the binary sexual nature of man and woman serves two primary purposes: First, it aims to destroy the so-called “gender hierarchy” between man and woman. In other words, there are—according to gender theory—not two but many gender identities, which can include lesbian, gay, bi-sexual and transsexual men and women. Second, it aims to dissolve heterosexuality as the norm. This gender-based conception of man and woman aims to enter the mainstream of society—and, indeed, this is already happening at an incredible speed !

CWR: What role does pornography play in what you have diagnosed?

Gabriele Kuby: Pornography plays a huge part in the revolution. Maybe it is a kind of male revenge for the feminist war against men. People who drug themselves regularly with pornography lose sight of love, the family, the ability to become a father and mother. They become addicted and many end up on a slippery slope into the criminal use of sex. The alarming fact is that pornography has become “normal” for young people: 20% of teenage boys in Germany look at pornography daily; 42% view it once a week. What kind of people will they become?

It is hard to understand why the EU fights so aggressively against pollution through smoking but not against pollution through pornography. The latter is more serious because it destroys the family. One cannot get rid of the images in one’s mind, even if one wants to.

CWR: In Chapter V, you focus on the Yogyakarta Principles. What are they?

Gabriele Kuby: The Yogyakarta Principles [on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity] were formulated by a group of so-called human rights experts meeting in the Indonesia town of Yogyakarta. They were then presented to the world in March 2007 at the UN Human Rights Council in Geneva.

map Yogyakarta

This media event gave the world the impression that it was an official UN document. It is not! But if you do a quick search on the internet, you will be amazed to see how many governments, parties, and organizations are behind it.

I devoted a whole chapter to this document because it clearly illustrates the totalitarian drive of the LGBT agenda. For example, Principle 29 calls for the establishment of “independent and effective institutions and procedures to monitor the formulation and enforcement of laws and policies to ensure the elimination of discrimination on the basis of sexual orientation or gender identity.” This means that a super-structure above the level of the nation-state should be established to reorganize and control the whole of society towards the privileges of the LGBT movement.

I urge people to take a minute and read the Yogyakarta Principles—or at least just this one Principle 29—in order to get a sense of the document’s totalitarian agenda.

CWR: Values like tolerance and diversity seem to have been appropriated to further this agenda.

Gabriele Kuby: The essential values of our time—freedom, justice, equality, non-discrimination, tolerance, dignity, and human rights—have been abused, distorted and manipulated by the cultural revolutionaries.

In much the same way that an embryo is manipulated, the nucleus or core has been taken out of these honorable concepts and filled with something entirely new. One of the chapters in my book is called “The Political Rape of Language” and it considers this phenomenon.

We must remember that the function of language is to communicate truth. So it is, in fact, very dangerous to corrupt language in the service of political mass manipulation. Throughout history, every totalitarian system has corrupted language in their efforts to manipulate people. Recall that the main Russian newspaper was called Pravda or “truth.” Sadly, in today’s media age, the opportunities to do this are much more sophisticated.

CWR: Philosopher Alasdair MacIntyre has written that concepts like virtue, beauty, and truth have lost their meaning in the modern world. How can we talk of such things in a world in which they are no longer understood?

Gabriele Kuby: I don’t believe they are not understood. The problem is the cultural revolution which aims at destroying their content—and our cowardliness in failing to stand up for them.

The very reason why the LGBT movement is becoming more totalitarian is that it recognizes that man has a conscience, that man yearns for love, and that he seeks truth, beauty, and goodness. Therefore, everything which tends to wake up man’s conscience must be eliminated.

Thus, children must be programmed and sexualized in kindergarten so that they may lose their natural ability to distinguish between good and evil, and lose their natural inner orientation towards the good.

CWR: John Paul II never shied away from speaking of the sexual nature of man and the beauty of the conjugal union. How do you understand his vision?

Gabriele Kuby: John Paul II gave the Church a great treasure with his “Theology of the Body,” and with the wealth of encyclicals and letters concerning the integrated vision of the human person—in body, soul, and spirit. In this time of great confusion, his is a light that shines into our minds, our hearts, our bedrooms.

If God is love, and if we are called to be fellow citizens for God (Ephesians 2:19), then it follows that in this life we need to learn to love. The most intimate and all-encompassing expression of that love is the sexual union of man and woman out of which a new human being can arise.

The modern world has reduced this sexual union to bodily satisfaction, and in so doing, it has separated body and soul. We already have a word for the permanent separation of body and soul—that is ‘death.’ By reducing sex to the level of the body—that is, the animal level—we have created a “culture of death.”

We need to re-learn that sex is an expression of self-giving, of life-giving love. This would lead to a recovery of our terribly sick society.

CWR: What is the “new anthropology” that you mention in Chapter X?

Gabriele Kuby: Pope Benedict XVI gave a very enlightening speech as part of his Christmas Greetings to the Curia and the Cardinals on December 21, 2012. He spoke then of the “anthropological revolution” of our time, pointing to the “attack we are currently experiencing on the true structure of the family” in the form of a false understanding of man’s sexual nature.

If man denies that he is created as man and woman in the image of God (Genesis 1:27), and that his sex is a “given element of nature,” and that he is called to love and to give life, then the root of human existence is being destroyed. The “new anthropology” refers to this conception of man.

CWR: How would you describe yourself? Do you consider yourself a cultural critic, an intellectual historian, or a sociologist of religion?

Gabriele Kuby: People keep calling me a “prophet.” But I don’t, of course, compare myself with such giants—and I don’t particularly like the way they normally died! But as far as the inner obligation goes to speak the truth, no matter what, I feel I am part of their extended family.

CWR: How should faithful Christians respond to the global sexual revolution?

Gabriele Kuby: That, of course, is the big question for each and every one of us. Whether we like it or not, each of us must tidy up our own sexual life and order it according to the call for true, faithful, life-giving love. If we don’t, we will not see clearly—and we will have no motivation or power to participate in the ongoing battle. It is a battle for the dignity of man, for the family, for our children, for the future. Ultimately, it is a battle for the Kingdom of God.

God wants us to live. Jesus says, “I came that they may have life and have it abundantly” (John 10:10). There are many encouraging developments in Europe—stories of resistance to the global sexual revolution coming out of France, Lithuania, Russia, Hungary, Norway, and Croatia. But we need a strong, courageous movement in every country of people who are still able to recognize that 2 + 2 = 4; that is: that the eradication of sexual norms destroys the person, the family, and the culture.

CWR: Do you think we can succeed?


Gabriele Kuby: Let us not worry about success. We are working for a good cause now; our lives are worthwhile. The ultimate success is in the hands of God.

-------------------------------------
Excerpts from Lite Site (source) by Julia Meloni


Leader of St. Gallen ‘mafia’, “Ante-Pope” Martini prepared the way for FrancisMarch 9, 2018 (Crisis Magazine) — Before his death in 2012, Cardinal Carlo Martini eerily called himself an “ante-pope,” a “precursor and preparer for the Holy Father.”

Featured Image
Cardinal Carlo Martini

Martini was the leading antagonist to Popes John Paul II and Benedict—a Jesuit famous for groaning that the Church was “200 years behind.” In Night Conversations with Cardinal Martini, he cringed at the “major damage” caused by Humanae Vitae. The Church spoke “too much” about the sixth commandment and sin. He said legal abortion was, ultimately, “positive.”

For Martini saw himself as a dreamer who kept us “open to the surprises of the Holy Spirit.” Hadn’t the prophet Joel said that your sons and daughters would prophesy and your old men would dream dreams? The old cardinal dreamed of young “prophets” who’d criticize the Church and a “strong middle generation” who’d effect “changes.”

Martini said that in “preparation” for the 2005 papal election, he and others discussed the “new answers” that the next pope would “have to give” on sexuality and Communion for adulterers. For Martini was the leader of the St. Gallen “mafia,” the anti-Ratzinger group that wanted a “much more modern” Church under Cardinal Bergoglio.

According to Austen Ivereigh’s The Great Reformer, Cardinal Bergoglio quoted Martini frequently and was introduced by him to the Gallen group after the two Jesuits reconnected in 2001. Cardinal Bergoglio placed second in the 2005 conclave, amidst a “dramatic struggle.” The group reportedly ceased meeting the following year, and Martini—long sick with Parkinson’s—died in 2012.

But in a fiery last interview published immediately after his death, the ante-pope burned with disdain.

The Church was “tired,” its rites were “pompous,” and he who had dreamed of a “young church” now stared at countless ashes. How he wanted the embers beneath the ashes to burn! Where were the men who burned for the spreading of the “spirit”? Where were the men who would preach “discernment” and carry the Eucharist to those in “complex family situations”?

Are we afraid? Fear instead of courage?” he cried.

As Ivereigh notes, Cardinal Bergoglio could soon be heard quoting the jeremiad, telling the embers to burn beneath the ashes of a Church that kept Jesus “tied up in the sacristry.”

Months later, the “Martini Pope”—as Sandro Magister puts it—now reigned. Pope Francis soon praised Martini as “prophetic”—a “father for the whole church”—and hailed his agenda of “focusing” on synods. In 1999, Martini “had a dream” of hurtling the Church into “permanent” synodality—that is, permanent revolution. The decentralized, “synodal” Church would foment changes on marriage, sexuality, penitential practice, priestly celibacy, women in the Church, ecumenism.

So at the rigged Synod on the Family, one Gallen alumnus, Cardinal Kasper, pushed for Communion for adulterers and another—who had told a king to legalize abortion and a sexual abuse victim to seek forgiveness—waxed poetic about “the womb of mercy.” A leading Martini disciple, Archbishop Bruno Forte, drafted the interim report on the “positive” aspects of sins against purity—and later laughed that Pope Francis had promised to “draw out the conclusions” for Kasper’s proposal because speaking “plainly” would’ve made a “terrible mess.”

Cardinal Baldisseri—who, according to The Rigging of a Vatican Synod?, was overheard explaining how he’d manipulate that synod—calls this year’s synod on young people a “continuation of the subject of the family.” He says the youths bemoaning Church “prohibitions” via web surveys and Facebook will marvelously prophesy what Christ wants to “cut out.”

As in the days of Samuel and Jeremiah, young people know how to discern the signs of our times, indicated by the Spirit,” the synod’s preparatory document intones. That text, as Matthew McCusker shows, is pervaded with Modernism, which heretically claims that doctrines come from “experience” and thus must “evolve.”

Modernists—as Pope St. Pius X warned—hold that “truth is no more immutable than man himself, since it evolved with him, in him, and through him.”

At a pre-synodal planning seminar with Baldisseri, one young prophet invoked her sage “experience” to lament how “closed” the Church is to those with “radical” views on issues like transgenderism. In other remarks published by the Vatican, she extolled a fourteen-year-old who “need[ed] to create her own religion to find one that is welcoming.”

Another young prophet announced: “The pope asked us to ‘make chaos,’ that’s precisely what we’re doing.”

Indeed, Pope Francis had urged the young—specifically “agnostics,” those “estranged” from the Church, and “atheists”—to “criticize” the Church in fulfillment of Joel 3:1-2. “‘The old will dream dreams, and the young will prophesy,’ namely, with prophecies they will take concrete things forward,” he explained.

He was quoting Martini once again, for the ante-pope had dreamed all this, too. Grandiosely invoking Joel in Night Conversations, Martini presaged that the “things we are waiting for” would gust in “via the uninhibited qualities of young people.” The Church “can’t teach young people anything.” It “can only help them to listen to their inner master.” Being taught by the young is a new “pastoral principle.”

They were Martini’s “glowing coals”—“working to save the world” with their leftist politics, forging new “beginnings” with their “less inhibited approach to sexuality.” Were they “still interested in criticizing us, the Church”?

For their sake, Martini had dreamed of a pope who’d admit Humanae Vitae’s “mistakes”—a pope who wouldn’t need to retract the encyclical because he’d just “write a new one.”

In 2014 Pope Francis was asked if the Church could “take up again” the topic of contraception, for “Cardinal Martini believed it was now time.” He replied that “it all depends on how … Humanae Vitae is interpreted”—and now one of his top theologians, a Pontifical Academy for Life member, says some circumstances “require contraception” under Amoris Laetitia.

Other members of the deconstructed pro-life academy defend aborting children and say we’ve evolved past that wispy term “intrinsically evil” because Pope Francis says “time is greater than space.” The new dean of the similarly subverted John Paul II Institute—who wrote books with Martini and organized a radical “shadow synod”—sits on the commission set to “re-interpret” Humanae Vitae on the sly.

If it gets too peaceful in the Church,” the ante-pope taught, just recall Christ’s “desire to throw a flaming torch of inspiration onto the earth.”

So once the ante-pope’s torch has burned into Humanae Vitae, burned into the very notion of intrinsic evil, the permanent revolution will blaze forward. It will show us why Martini called Luther a “great reformer” and said “you cannot make God Catholic”; why next year’s Amazon synod will crusade for married priests and women deacons; why the Germans are letting some Protestants receive the Eucharist and a respected Vaticanist says an “ecumenical mass” is being readied; why Pope St. Pius X cried of the Modernists: “What is there left in the Church which is not to be reformed according to their principles?”

Then, like some strong and ominous wind, it will sweep aside the ashes to unveil the ante-pope’s “utopia,” where everyone ends up “transparent and accepted by everyone else.” Then the prophets will cry, with the dreamer, that “the times are long gone when the Church could talk you into having a guilty conscience.” Then the sons and daughters will prophesy that—according to the logic condemned by Ven. Fulton Sheen—there is no Hell, no sin, no judge, and no judgment and so evil is good and good is evil.

Then it shall be as the old ante-pope had dreamed.

That is why we must pray and make reparation and speak out, now.


--end--