Monday, July 9, 2018

Psalm 146:1-10 (LXX 145:1-10) ; A beautiful chant in Romanian (Bekhit Fahim)


Related image
Romanian landscape


Psalm 146:1-10 (LXX 145:1-10)1. Laudă, suflete al meu, pe Domnul.
Praise ye the Lord. Praise the Lord, O my soul.

2. Lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi trăi.
While I live will I praise the Lord: I will sing praises unto my God while I have any being.

3. Nu vă încredeţi în cei puternici, în fiii oamenilor, în care nu este izbăvire. 
Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help.

4. Ieşi-va duhul lor şi se vor întoarce în pământ. În ziua aceea vor pieri toate gândurile lor.
His breath goeth forth, he returneth to his earth; in that very day his thoughts perish.

6. Cel ce a făcut cerul şi pământul, marea şi toate cele din ele; Cel ce păzeşte adevărul în veac;
Which made heaven, and earth, the sea, and all that therein is: which keepeth truth for ever:

7. Cel ce face judecată celor năpăstuiţi, Cel ce dă hrană celor flămânzi. Domnul dezleagă pe cei ferecaţi în obezi;
Which executeth judgment for the oppressed: which giveth food to the hungry. The Lord looseth the prisoners:

8. Domnul îndreaptă pe cei gârboviţi, Domnul înţelepţeşte orbii, Domnul iubeşte pe cei drepţi;
The Lord openeth the eyes of the blind: the Lord raiseth them that are bowed down: the Lord loveth the righteous:

9. Domnul păzeşte pe cei străini; pe orfani şi pe văduvă va sprijini şi calea păcătoşilor o va pierde.
The Lord preserveth the strangers; he relieveth the fatherless and widow: but the way of the wicked he turneth upside down.

10. Împărăţi-va Domnul în veac, Dumnezeul tău, Sioane, în neam şi în neam.
The Lord shall reign for ever, even thy God, O Zion, unto all generations. Praise ye the Lord.


A young Orthodox nun <3
source

No comments: